“Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ” Δρ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

END ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ-ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ
Δεν σας κάνει εντύπωση ότι η λέξη Έλλην και Ελευθερία αρχίζουν από το ίδιο πρόθεμα;
~Έλλην και Ελευθερία~

Αφήστε μια απάντηση