ΟΙ ΔΥΟ ΕΡΙΔΕΣ

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΙΑ

10153819_1468009783428157_480134485_n

ΟΙ ΔΥΟ ΕΡΙΔΕΣ

«….Ούκ άρα μούνον έην Ερίδων γένος, αλλ’ επί γαίαν
εισί δύω. Την μεν κεν επαινέσσειε νοήσας,
ή δ’ επιμωμητή. Διά δ’ άνδιχα θυμόν έχουσιν.
Ή μέν γάρ πόλεμόν τε κακόν και δήριν οφέλλει,
σχετλίη. Ού τις τήν γε φιλεί βροτός, αλλ’ υπ’ ανάγκης
αθανάτων βουλήσιν Έριν τιμώσι βαρείαν…..»

«….Δεν είναι ένα μόνον το είδος των Ερίδων, αλλά στην γήν υπάρχουν δύο. Την μίαν, εκείνος ο οποίος θα την εννοήσει θα την επαινέσει, την άλλην όμως θα την κατηγορήσει. Διότι έχουν εντελώς διαφορετική καρδιά. Η μία τον κακόν πόλεμον και την διχόνοιαν συνδαυλίζει η καταραμένη. Και από τους θνητούς κανένας δεν την αγαπά, αλλά το έχει φέρει η ανάγκη της βουλής των αθανάτων να τιμούνε την σκληρήν την Έριδα….»

(Ησιόδου: Έργα και Ημέραι 11~16)

Σύμφωνα με τον Ησίοδο, υπάρχουν δύο είδη Ερίδων. Εκείνη, η οποία εγεννήθη από την Νύκτα και ο Ζεύς την έταξεν διά το συμφέρον των ανθρώπων, και η άλλη η οποία εγείρει τις διαμάχες και τους πολέμους μέσα από τον φθόνον και την διχόνοιαν.
Η ωφέλιμος Έρις γεννά την άμιλλα και την προσπάθειαν του ανθρώπου να ανεβάσει το βιωτικόν και πνευματικόν του επίπεδον, ανταγωνιζόμενος υγιώς τους καλυτέρους συνανθρώπους του. Μέσω αυτής συνεχώς βελτιώνεται παρακινούμενος από την αγαθήν της ώσιν.
Ή άλλη όμως Έρις, εκείνη η οποία διά της ζηλοφθονίας οξύνει τα πάθη και γεννά τους πολέμους, είναι υπεύθυνη διά τον όλεθρον και την καταστροφήν. Τυφλώνει τον νούν, πυρπολεί τις καρδιές με αρνητικά συναισθήματα, διχάζει και ενσπείρει το μίσος και την ζηλοφθονίαν, οδηγώντας τους ανθρώπους στην ρήξιν και στην διαμάχην.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

Ησίοδος (– 8ος αιών)

Αφήστε μια απάντηση