Η «ΧΑΡΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» Charte d’Athènes, και το ιστορικό της πλαίσιο

Ο Λένιν, στηριγμένος σε φράσεις του Αριστοτέλη,  έλεγε ότι «…(οι πόλεις) αποτελούν τα κέντρα της οικονομικής, πολιτικής και πνευματικής ζωής του λαού και είναι οι κύριοι κινητήρες της προόδου…» Η πόλη. Εποικοδόμημα, αλλά και στοιχείο της οικονομικής βάσης ενός κοινωνικοοικονομικού σχηματισμού. Η “Χάρτα των Αθηνών” -Charte d’Athènes, είναι ίσως το πλέον αμφιλεγόμενο κείμενο του “μοντέρνου […]

Continue Reading