Έσπειρε ιπτάμενος δια του αέρος, ως άλλος Τριπτόλεμος, 100 εκατομμύρια σπόρους δέντρων στον Αμαζόνιο !!

ΑΛΦΕΙΟΣ : Κάποτε πριν πολλές χιλιάδες χρόνια … [ “Αφ’ ου δε έλαβε τον σπόρον, ο Τριπτόλεμος, και των πτερωτών δρακόντων το άρμα, παρά της Δήμητρος, περιήρχετο την οικουμένην ιπτάμενος δια του αέρος, και εδίδασκε τους ανθρώπους, όσα εδίδαξε και η Δήμητρα, εις τόπους μακρινούς, όπου δεν ήλθεν εκείνη…” “ΩΓΥΓΙΑ” Κεφ. Ζ’ Αθανάσιος Σταγειρίτης ] […]

Όλο το άρθρο