ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ AΠO THN E.ΣΥ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

3/4/2900/Ω:18.30 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ AΠO THN E.ΣΥ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΞΕΧΡΕΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ