ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ Ε.ΣΥ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. ΠΟΛΙΤΕΣ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΑΜΕΙΑ, ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κλπ

14/12/2899/Ω:21.00 ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΑ Δ. Σ. ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ «Ε.ΣΥ.» ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΣΥΖΗΤΗΣΗ: 1.ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΚΙΝΗΣΕΙΣ 2.ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 3.ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Ε.ΣΥ.