ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ALFHA OMEGA ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ Ο Δ. ΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ”