ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) ΥΠΟΨ. ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ