ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΗΛΕΙΑΣ Η ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΤΣΗ ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΦΩΤΗΣ ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α’ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ”

13/9/2018/Ω:19.00 ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΗΛΕΙΑΣ Η ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΤΣΗ ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΦΩΤΗΣ ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α’ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ”