ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΒΑΚΗ-ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ) ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ