ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΟΜΙΛΙΑ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠ. ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ”