ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠ. ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ