ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΥΠΟΨ. ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Φ. ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ