ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ, ΤΩΝ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ