ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΞΕΧΡΕΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ- ΔΗΜΟΣΙΟ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ -ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΟ ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ

16/3/2900/Ω:18.00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΞΕΧΡΕΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ- ΔΗΜΟΣΙΟ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ -ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΟ ΚΑΦΕ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ ΚΥΠΡΟΥ 65