Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” ΣΤΟ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ GALAXY.

13/10/2902/Ω:19.00 Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” ΣΤΟ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ GALAXY.