ΟΜΙΛΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΜΠΑΝΗ ΚΙΛΚΙΣ

5/7/2900/Ω:20.30 ΟΜΙΛΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΜΠΑΝΗ ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ-ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΞΕΧΡΕΩΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ