ΟΜΙΛΙΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΘΩΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

17/6/2900/Ω:19.00 ΟΜΙΛΙΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΘΩΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ