ΟΜΙΛΙΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ » ASTROS INN «

8/6/2900/Ω:20.00 ΟΜΙΛΙΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ » ASTROS INN «