Η ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Ε.ΣΥ. ROTTENBURG ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ”