Ε.ΣΥ. ΒΟΛΟΥ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΥΨΟΥΣ 1 ΔΙΣ

18/3/2901/Ω:19.00 Η Ε.ΣΥ. ΒΟΛΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΣΤΗΝ ΣΚΙΑΘΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΥΨΟΥΣ 1 Δις»