ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΟΜΙΛΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ
ΟΜΙΛΗΤΕΣ : ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ