ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Ε.ΣΥ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

14/1/2900/Ω:18.30 Η Ε.ΣΥ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ , ΤΑ ΧΡΗΜ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΕΝΤΟΛΗ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ