ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Κ.Δ.Π.ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΟ ΠΡΩΙ & ΟΜΙΛΙΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ