Διαγράφονται πρόστιμα 800.000€ σε υπουργούς και δημάρχους