Ιουδαίοι προς Λέοντα Γ’ τον Ίσαυρον: “Υπέγραψε ότι θα κάνεις αυτά που σου λέμε κι εμείς σου… “προφητεύουμε” ότι θα γίνεις αυτοκράτωρ” !

ΠερίερΓΑ πρΑΓμΑτΑ… ! ΤελικΑ Αυτοί οι ΑνθρΩποι δικΑιολοΓημένΑ θεΩρούντΑι σΗμερΑ κΑτΑκτητέΣ ολόκληρου του πλΑνΗτη ! ΜιΑ ξεκΑθΑρη ΑποκΑλυπτικΗ ιστορικΗ κΑτΑΓρΑφΗ του ΠΑπΑρρηΓΟπουλου !

Ο εξ ΙσΑυρίΑΣ ( περιοχΗΣ του ΌρουΣ ΤΑύρου τηΣ ΜικρΑΣ ΑσίΑΣ κΑι φυλΗΣ βΑρβΑρηΣ κΑι ΑΓριΑΣ ) , πρΩην… ΚόνΩν κΑι με νέο όνομΑ ΛέΩν ( ο ΠΑπΑρρηΓόπουλοΣ ΑνΑφέρει το ΓιΑτί οι ιουδΑίοι ΑλλΑζΑν τΑ ονόμΑτΑ τουΣ κΑι μπέρδευΑν την κΑτΑΓΩΓΗ τουΣ, Ωστε νΑ θολΩνουν το τοπίο κΑι νΑ κρύβοντΑι εύκολΑ μέσΑ στιΣ διΑφορεΣ εθνότητεΣ ! ) ,

ΟΡΚΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ συνομολόΓησε πρΩτΑ ΓιΑ το τι θΑ πρΑξει Αν ποτέ Γίνει ΑυτοκρΑτΩρ κΑι μετΑ οι ιουδΑίοι του… “προφΗτεψΑν”, δηλ. του είπΑν ότι θΑ τον κΑνουν βΑσιλιΑ !

ΤΩρΑ Αν κΑι ο ίδιοΣ ΗτΑν ιουδΑίοΣ ή όχι λίΓο μΑΣ ενδιΑφέρει !

ΣημΑσίΑ έχει ότι ΓιΑ νΑ Γίνει ΑυτοκρΑτΩρ τηΣ ΝέΑσ ΡΩμησ-ΚΩνστΑντινούποληΣ… “ΒυζΑντίου” υπέΓρΑψε συμφΩνίΑ εφΑρμοΓΗΣ εντολΩν που του υπεβλΗθησΑν Από τουΣ ιουδΑίουΣ !

ΓιΑ νΑ προετοιμΑσουν βέβΑιΑ την Ανοδό του, έκΑνΑν κΑι τιΣ ΑνΑλοΓεΣ κινΗσειΣ !

ΕίνΑι ΓνΩστό ότι οι ιουδΑίοι συν τοιΣ ΑλλοιΣ ΑσχολούντΑι κυρίΩΣ με το εμπόριο !

ΈμποροΣ … ζΩΩν λοιπόν ο πΑτέρΑΣ του… ΛέοντοΣ ! ΚΑι ΓΙΑ νΑ ΑποκτΗσει την εύνοιΑ του ΑυτοκρΑΤορΑ Ωστε νΑ εισχΩρίσει στΑ πΑλΑτιΑ … “χΑρισε” πεντΑκόσιΑ … πρόβΑτΑ ! Με το ΑζημίΩτο … βέβΑιΑ ! ΧειρουρΓικέΣ κινΗσειΣ ! 

ΈμποροΣ … ζΩΩν λοιπόν ο πΑτέρΑΣ του… ΛέοντοΣ

ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΟΣΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΡΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΔΥΟ ΑΙΩΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ … ΔΕΝ ΒΑΡΕΘΗΚΑΤΕ ΠΙΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ … ΕΡΜΕΑ ΤΩΝ … ΙΟΥΔΑΙΩΝ ::: ΞΥΠΝΑΤΕ ΠΙΑ ΚΑΙ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ !!! ΣΗΚΩΘΕΙΤΕ ΚΙ ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ !!! ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ !!!

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΒΗΣΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ !!!