ΜΗΝΥΜΑ TOY ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ SITE PRO NEWS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΝΟΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ( βίντεο Sorras T.V )

Α.ΣΩΡΡΑΣ

Sorras T.V ΜΗΝΥΜΑ TOY ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ SITE PRO NEWS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΝΟΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ