Ιαν 132018
 

Sorras T.V

Δημοσιεύτηκε στις 13 Ιαν 2018

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑΣ

...