Ιαν 102018
 

Μιχαλης Μαρκουλακης

ΕΛΛΉΝΩΝ ΣΥΝΈΛΕΥΣΙΣ ΚΡΉΤΗΣ. ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΏΝ ΚΑΙ ΜΈΣΑ ΜΑΖΙΚΉΣ ΕΝΗΜΕΡΏΣΗΣ, ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΑ ΧΑΝΊΩΝ .
ΓΙΆ ΝΑ ΞΈΡΟΥΝ ΌΛΟΙ ΤΊ ΛΈΜΕ. ΠΏΣ ΤΑ ΛΈΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΏΡΑ ΠΟΎ ΤΑ ΛΈΜΕ.
ΜΕ ΝΈΟ ΡΑΝΤΕΒΟΎ ΓΙΑ ΟΜΙΛΊΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΌΛΟΥΣ ΣΤΗΣ 14-1-2018 ΗΜΈΡΑ ΚΥΡΙΑΚΉ ΚΑΙ ΏΡΑ 17:00 ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΧΑΝΊΩΝ.

ΕΛΛΉΝΩΝ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗΣ ΚΡΉΤΗΣ. ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΏΝ ΚΑΙ ΜΈΣΑ ΜΑΖΙΚΉ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ, ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΑ ΧΑΝΊΩΝ .ΓΙΆ ΝΑ ΞΈΡΟΥΝ ΌΛΟΙ ΤΊ ΛΈΜΕ. ΠΏΣ ΤΑ ΛΈΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΏΡΑ ΠΟΎ ΤΑ ΛΈΜΕ. ΜΕ ΝΈΟ ΡΑΝΤΕΒΟΎ ΓΙΑ ΟΜΙΛΊΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΌΛΟΥΣ ΣΤΗΣ 14-1-2018 ΗΜΈΡΑ ΚΥΡΙΑΚΉ ΚΑΙ ΏΡΑ 17:00 ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΧΑΝΊΩΝ.

Geplaatst door Μιχαλης Μαρκουλακης op woensdag 10 januari 2018

...