Ιαν 052018
 

Sorras T.V Δημοσιεύτηκε στις 5 Ιαν 2018

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ

...