Δεκ 092017
 

ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ ΠΑΝΤΟΥ
ΝΑ ΓΕΙΩΘΕΙ ΠΑΝΤΟΥ
ΝΑ ΧΑΡΑΧΘΕΙ ΠΑΝΤΟΥ
ΝΑ ΤΕΛΕΥΣΕΙ ΠΑΝΤΟΥ
ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΠΑΝΤΟΥ
ΣΤΟ ΟΡΑΤΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΟΡΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΥΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΓΕΝΟΙΤΟ !!! ΓΕΝΟΙΤΟ !!! ΓΕΝΟΙΤΟ !!!

7/12/2901 ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΣΟ Ο ΜΗΝΩΑΣ !!!!!!!

ΤΟ ΤΟΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΩΡΑ ΕΝΩΘΗΚΑΝ !!!!

ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΠΑΝΤΟΥ

ΓΕΙΩΘΗΚΕ ΠΑΝΤΟΥ

ΧΑΡΑΧΘΗΚΕ ΠΑΝΤΟΥ

ΤΕΛΕΥΣΕ ΠΑΝΤΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΠΑΝΤΟΥ

ΣΤΟ ΟΡΑΤΟ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΫΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΓΕΓΟΝΕ !!! ΓΕΓΟΝΕ !!! ΓΕΓΟΝΕ !!!

ΜΗΝΩΑΣ

φωτογραφίες  Νικόλαος Σταματάκης

………………………………….

...