Δεκ 072015
 

1α

…………….

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

………………………………………..

  2 Σχόλια to ““ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ.” (ΚΕΝΤΡΙΚΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ , ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ”

...