Ιούλ 212015
 

11760176_10206131838407147_4194664185226325372_n

ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ. ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ. ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ. ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ: ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ. μέρος Γ» (απομαγνητοφώνηση ΟΜΑΔΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ)

«ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ.» ΕΛΛΑΝΙΑ ΑΞΙΑΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ: ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ (βίντεο)

«Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ». ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ, ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΜΚΟ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΤΩΝ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ- Ε.ΣΥ.»

ΙΕΡΟΣ ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ.

ΓΡΑΦΕΙΑ Ε.ΣΥ.

………………………………………………………………..

...