Ιούν 262015
 

11659279_446706568840830_5157490533299775088_n

Κατερίνα-Διοτίμα Σπανού ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΣΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟ, ΥΠΗΡΧΕ ΚΤΙΣΜΑ ΜΕ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΩΜΟ ΤΟΥ ΟΡΚΙΟΥ ΔΙΟΣ, ΟΠΟΥ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΙΤΕΣ, ΕΔΙΝΑΝ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΟΡΚΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ !!!

…………………..

[ … ἐγένοντο δὲ Τιτάνων ἔκγονοι Ὠκεανοῦ μὲν καὶ Τηθύος Ὠκεανίδες, Ἀσία Στὺξ Ἠλέκτρα Δωρὶς Εὐρονόμη [Ἀμφιτρίτη] Μῆτις, Κοίου δὲ καὶ Φοίβης Ἀστερία καὶ Λητώ, Ὑπερίονος δὲ καὶ Θείας Ἠὼς Ἥλιος Σελήνη, Κρείου δὲ καὶ Εὐρυβίας τῆς Πόντου Ἀστραῖος Πάλλας Πέρσης,

Ιαπετοῦ δὲ καὶ Ἀσίας Ἄτλας, ὃς ἔχει τοῖς ὤμοις τὸν οὐρανόν, καὶ Προμηθεὺς καὶ Ἐπιμηθεὺς καὶ Μενοίτιος, ὃν κεραυνώσας ἐν τῇ τιτανομαχία Ζεὺς κατεταρτάρωσεν.

ἐγένετο δὲ καὶ Κρόνου καὶ Φιλύρας Χείρων διφυὴς Κένταυρος, Ἠοῦς δὲ καὶ Ἀστραίου ἄνεμοι καὶ ἄστρα, Πέρσου δὲ καὶ Ἀστερίας Ἑκάτη, Πάλλαντος δὲ καὶ Στυγὸς Νίκη Κράτος Ζῆλος Βία.

τὸ δὲ τῆς Στυγὸς ὕδωρ ἐκ πέτρας ἐν Ἅιδου ῥέον Ζεὺς ἐποίησεν ὅρκον, ταύτην αὐτῇ τιμὴν διδοὺς ἀνθ᾽ ὧν αὐτῷ κατὰ Τιτάνων μετὰ τῶν τέκνων συνεμάχησε. … ] ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Α’

………………….

[ Επιπλέον, ήταν προστάτης του όρκου (Ζευς Όρκιος) και η οργή του ήταν τρομερή όταν κάποιος θεός ή θνητός τον παρέβαινε. Οι θνητοί πάντοτε στους όρκους τους επικαλούνταν ως πρώτο θεό τον Δία, ενώ οι θεοί ορκίζονταν στα ιερά ύδατα της Στύγας. Η παράβαση αυτού του όρκου ακόμη και για τους αθάνατους είχε φοβερές συνέπειες. Για έναν ολόκληρο χρόνο έπεφταν σε νάρκη και για τα επόμενα εννιά δε συμμετείχαν στα συμβούλια και τα συμπόσια των θεών. ]

11143670_446706638840823_8084788957481183556_n

………………………………………………

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΗΛΙΑΚΑ Α’ 

[ – V.24

[24.9] ὁ δὲ ἐν τῷ βουλευτηρίῳ πάντων ὁπόσα ἀγάλματα Διὸς μάλιστα ἐς ἔκπληξιν ἀδίκων ἀνδρῶν+ πεποίηται: ἐπίκλησις μὲν Ὅρκιός ἐστιν αὐτῷ, ἔχει δὲ ἐν ἑκατέρᾳ κεραυνὸν χειρί.

παρὰ τούτῳ καθέστηκε τοῖς ἀθληταῖς καὶ πατράσιν αὐτῶν καὶ ἀδελφοῖς, ἔτι δὲ γυμνασταῖς ἐπὶ κάπρου κατόμνυσθαι τομίων, μηδὲν ἐς τὸν Ὀλυμπίων ἀγῶνα ἔσεσθαι παρ’ αὐτῶν κακούργημα.

οἱ δὲ ἄνδρες οἱ ἀθληταὶ καὶ τόδε ἔτι προσκατόμνυνται, δέκα ἐφεξῆς μηνῶν ἀπηκριβῶσθαί σφισι τὰ πάντα ἐς ἄσκησιν

ὀμνύουσι δὲ καὶ ὅσοι τοὺς παῖδας ἢ τῶν ἵππων τῶν ἀγωνιζομένων τοὺς πώλους κρίνουσιν, ἐπὶ δικαίῳ καὶ ἄνευ δώρων ποιεῖσθαι κρίσιν, καὶ τὰ ἐς τὸν δοκιμαζόμενόν τε καὶ μή, φυλάξειν καὶ ταῦτα ἐν ἀποῤῥήτῳ.

τῷ κάπρῳ δὲ ὅ τι χρῆσθαί σφισι μετὰ τῶν ἀθλητῶν τὸν ὅρκον καθέστηκεν, οὐκ ἐμνημόνευσα ἐπερέσθαι,

ἐπεὶ τοῖς γε ἀρχαιοτέροις ἐπὶ ἱερεῖα ἦν καθεστηκός, ἐφ’ ᾧ τις ὅρκον ἐποιήσατο, μηδὲ ἐδώδιμον εἶναι τοῦτο ἔτι ἀνθρώπῳ.

δηλοῖ δὲ οὐχ ἥκιστα καὶ Ὅμηροςτὸν γοῦν κάπρον καθ’ ὅτου τῶν τομίων Ἀγαμέμνων ἐπώμοσεν ἦ μὴν εἶναι τὴν Βρισηίδα ἑαυτοῦ τῆς εὐνῆς ἀπείρατον, τοῦτον τὸν κάπρον ἀφιέμενον ὑπὸ τοῦ κήρυκος ἐποίησεν ἐς θάλασσαν:

ἦ, καὶ ἀπὸ σφάραγον κάπρου τάμε νηλέι χαλκῷ.
τὸν μὲν Ταλθύβιος πολιῆς ἁλὸς ἐς μέγα λαῖτμα
ῥῖψ’ ἐπιδινήσας, βόσιν ἰχθύσιν. ( Όμηρος Ιλιάς 19.266-268)

οὕτω μὲν τὸ ἀρχαῖον τὰ τοιαῦτα ἐνόμιζον: ἔστι δὲ πρὸ τῶν ποδῶν τοῦ Ὁρκίου πινάκιον χαλκοῦν, ἐπιγέγραπται δὲ ἐλεγεῖα ἐπ’ αὐτοῦ, δεῖμα ἐθέλοντα τοῖς ἐπιορκοῦσι παριστάναι. ]

Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ

…………..

ΠΑΡΕΠΙΠΤΟΝΤΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ , ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗ ΟΙ ΗΛΕΙΟΙ ΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΑΛΤΙΝ , ΒΩΜΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ … ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟ !!!

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ !!! (επειδή όλους μας έχουν μάθει τους… “άγιους πάντες” )

ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΠΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ.

[ – V.14 τὰ δὲ ἐς τὸν μέγαν βωμὸν ὀλίγῳ μέν τι ἡμῖν πρότερόν ἐστιν εἰρημένα, καλεῖται δὲ Ὀλυμπίου Διός:

πρὸς αὐτῷ δέ ἐστιν Ἀγνώστων θεῶν βωμὸς καὶ μετὰ τοῦτον Καθαρσίου Διὸς καὶ Νίκης καὶ αὖθις Διὸς ἐπωνυμίαν Χθονίου.

εἰσὶ δὲ καὶ θεῶν πάντων βωμοὶ καὶ Ἥρας ἐπίκλησιν Ὀλυμπίας, πεποιημένος τέφρας καὶ οὗτος: Κλυμένου δέ φασιν αὐτὸν ἀνάθημα εἶναι. ]

……………………………………..

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Κατερίνα-Διοτίμα Σπανού

ΕΡΕΥΝΑ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Πλάτων Πισατίδης

…………………….

« Διότι το αρχαιότατον είναι και το σεβασμιώτατον, ο δε όρκος είναι το σεβασμιώτατον πάντων » ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΑΙΕΣ ΚΑΙ Ο ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ 500 ΗΛΙΑΣΤΩΝ(ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ). ΟΙ ΧΑΖΑΡΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΜΙΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΚΑΙ ΔΙΕΛΥΣΑΝ ΤΟΥΣ ΟΡΚΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΙΕΡΟΣ ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ.

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΣΑΣ ΔΙΝΩ ΕΝΑΝ ΟΡΚΟ. Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ.

………………………………………..

Προτείνουμε:

  5 Σχόλια to “ΟΛΥΜΠΙΑ. Ο ΟΡΚΙΟΣ ΖΕΥΣ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΔΙΝΑΝ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΟΡΚΟ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ, ΟΙ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΙΤΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ”

 1. Η έννοια του αθλητισμού σε διεθνές επίπεδο δεν αποδίδει στον κάτοχο της ελληνικής την γνωστή του έννοια, καθώς οι σπουδαιότεροι σήμερα αγώνες, οι Ολυμπιακοί, ενώ εξακολουθούν να είναι καθαρά αγωνιστικοί (και κερδοσκοπικοί), αποκαλούνται παιχνίδια (games) και όχι αγώνες όπως στην γλώσσα που μας έδωσαν, την ελληνική. Η αλλοίωση της έννοιας του αθλητισμού ξεκινάει με τον διωγμό και τις απαγορεύσεις των Ελληνικών εθίμων και παραδόσεων μέσω των διαταγμάτων του Θεοδοσίου Α’ και θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι διωγμοί συνεχίζονται μέχρι σήμερα «Η μεγαλύτερη ευεργεσία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες», γράφει ο π. Γ. Μεταλληνός, καθηγητής (Κοσμήτωρ) στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, συγγραφέας περισσοτέρων από 40 θεολογικών βιβλίων στο έργο του «Παγανιστικός Ελληνισμός ή Ελληνοορθοδοξία;», «ήταν η παύση τους»…
  Η σωστή έννοια του αθλητισμού είναι αυτή που δημιούργησε το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, η οικουμενική συνείδηση των διαφόρων πόλεων – κρατών και αποτελεί την πρώτη κατ’ ουσία δημιουργία του πρώτου «κοινού» και κατ’ επέκταση κοινωνικού θεσμού, ενός πολιτισμικού αγαθού με παιδαγωγικό χαρακτήρα. Το εκπαιδευτικό – παιδαγωγικό σύστημα του αρχαιοελληνικού κόσμου είδε τον αθλητισμό ως μέσω τελειοποίησης της ανθρώπινης προσωπικότητας σε συνδυασμό με διάφορες διαχρονικές και χρηστικές αξίες.
  Βλ.: Η ιστορία και η έννοια του αθλητισμού http://pyrron.blogspot.gr/2011/09/blog-post_3343.html
  Σχετικό θέμα:Η ΣΤΥΓΑ ΚΑΙ Ο ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ.
  http://http—ellinon-anava.pblogs.gr/2015/04/h-styga-kai-o-orkos-twn-thewn.html

 2. «εσμέν Έλληνες το γένος, ως η τε φωνή και η πάτριος παιδεία μαρτυρεί»
  Γεώργιος Γεμιστός ή Πλήθων.
  Ο Γεώργιος Γεμιστός (1355 – 1452), επέλεξε για τον εαυτό του το παρώνυμο Πλήθων, ώστε να θυμίζει το όνομα Πλάτων,…
  Ένθερμος υπερασπιστής της φυσικής και πολιτισμικής συνέχειας του Ελληνισμού («εσμέν Έλληνες το γένος, ως η τε φωνή και η πάτριος παιδεία μαρτυρεί»), βαθύς γνώστης του πλατωνισμού, συνέθεσε πολλούς ύμνους προς τους Έλληνες θεούς, συγκρότησε τον φιλοσοφικο-λατρευτικό «κύκλο» του Μυστρά, και συνέγραψε τα «Περί ων Αριστοτέλης προς Πλάτωνα διαφέρεται» και «Περί νόμων». Επί του τελευταίου έργου άνοιξε σπουδαία συζήτηση με τον πατριάρχη Γεννάδιο Σχολάριο. Ο Πλήθων συνέρραψε πλατωνικές απόψεις μαζί με άλλες των στωικών, του Ζωροάστρη και δικές του, καταλήγοντας σε μια πολιτική και κοινωνική αναδιοργάνωση, από την οποία θα προέκυπτε μια πολιτεία βασισμένη σε μεταρρυθμισμένη εκδοχή του αρχαιοελληνικού πολυθεϊσμού, και στην οποία οι άνθρωποι «κάλλιστα τε και άριστα βιώεν, και εις όσον οίον τε ευδαιμονέστατα».

  Μετά το θάνατό του οι δεσπότες της Πελοποννήσου παρέδωσαν το χειρόγραφο στο Γεννάδιο Σχολάριο, ο οποίος, αφού το διάβασε, δεν το αντέκρουσε, όπως είχε αρχικά πει, αλλά το έκαψε δημόσια, καθώς θεωρήθηκε «ειδωλολατρικό» και «σατανικό», που περιείχε υποτίθεται στις σελίδες του «τα σαπρά των Ελλήνων ληρήματα». Κάλεσε μάλιστα όσους κατέχουν αντίγραφα, να τα καταστρέψουν και αυτά. Παρά ταύτα, έχουν σωθεί και δημοσιευτεί αρκετά αποσπάσματα του έργου αυτού….
  http://http—ellinon-anava.pblogs.gr/2013/05/esmen-ellhnes-to-genos-ws-h-te-fwnh-kai-h-patrios-paideia-martyr.html

...