Μαρ 282015
 

Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

Vasilis Theodoropoulos ΕΛΛΗΝΑ.!!!!! ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ ΣΕ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΣΕ ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΖΟΥΝ…. ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΕΣΥ ΤΗΝ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΚΛΟΠΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΩ ΟΛΑ ΟΣΑ ΣΟΥ ΕΚΛΕΨΑΝ……

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΛΕΦΤΗ ΓΙΑΧΒΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ «ΕΚΛΕΚΤΟ ΛΑΟ» ΤΟΥ.!!!!!

Δευτ. 7,16 “καὶ φαγῇ πάντα τὰ σκῦλα τῶν ἐθνῶν, ἃ Κύριος ὁ Θεός σου δίδωσί σοι· οὐ φείσεται ὁ ὀφθαλμός σου ἐπ᾿ αὐτοῖς, καὶ οὐ μὴ λατρεύσῃς τοῖς θεοῖς αὐτῶν, ὅτι σκῶλον τοῦτό ἐστί σοι.”

(απόδοση) Συ θα απολαύσης τα λάφυρα των εθνών, τα οποία ο Κυριος σου δίδει. Πρόσεξε όμως• δεν θα λυπηθή το μάτι σου αυτούς και δεν θα λατρεύσης τους θεούς των, διότι άλλως, θα αποβή αυτό πρόσκομμα και συμφορά εις σέ.

Δευτ. 15,6 “ὅτι Κύριος ὁ Θεός σου εὐλόγησέ σε, ὃν τρόπον ἐλάλησέ σοι, καὶ δανειεῖς ἔθνεσι πολλοῖς, σὺ δὲ οὐ δανειῇ, καὶ ἄρξεις ἐθνῶν πολλῶν, σοῦ δὲ οὐκ ἄρξουσιν.”

(απόδοση) τότε Κυριος ο Θεός σας θα σας ευλογήση, όπως σας έχει υποσχεθή. Θα έχης αφθονίαν αγαθών και χρήματα, ώστε να δανείζης έθνη πολλά, ενώ συ δεν θα ευρεθής εις την ανάγκην να ζητήσης δάνειον. Θα είσαι άρχων εις πολλούς λαούς, ενώ κανείς δεν θα είναι άρχων και αυθέντης εις σέ.

………………………………………………….

Από που προέρχεται η φράση «τα έκανε γης Μαδιάμ»

ΚΑΙ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· 2 ἐκδίκει τὴν ἐκδίκησιν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐκ τῶν Μαδιανιτῶν, καὶ ἔσχατον προστεθήσῃ πρὸς τὸν λαόν σου. 3 καὶ ἐλάλησε Μωυσῆς πρὸς τὸν λαὸν λέγων· ἐξοπλίσατε ἐξ ὑμῶν ἄνδρας καὶ παρατάξασθε ἔναντι Κυρίου ἐπὶ Μαδιὰν ἀποδοῦναι ἐκδίκησιν παρὰ τοῦ Κυρίου τῇ Μαδιάν· 4 χιλίους ἐκ φυλῆς, χιλίους ἐκ φυλῆς, ἐκ πασῶν φυλῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἀποστείλατε παρατάξασθαι. 5 καὶ ἐξηρίθμησαν ἐκ τῶν χιλιάδων ᾿Ισραὴλ χιλίους ἐκ φυλῆς, δώδεκα χιλιάδας ἐνωπλισμένοι εἰς παράταξιν. 6 καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς Μωυσῆς χιλίους ἐκ φυλῆς, χιλίους ἐκ φυλῆς σὺν δυνάμει αὐτῶν καὶ Φινεὲς υἱὸν ᾿Ελεάζαρ υἱοῦ ᾿Ααρὼν τοῦ ἱερέως, καὶ τὰ σκεύη τὰ ἅγια καὶ αἱ σάλπιγγες τῶν σημασιῶν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν. 7 καὶ παρετάξαντο ἐπὶ Μαδιάν, καθὰ ἐνετείλατο Κύριος Μωυσῇ, καὶ ἀπέκτειναν πᾶν ἀρσενικόν· 8 καὶ τοὺς βασιλεῖς Μαδιὰν ἀπέκτειναν ἅμα τοῖς τραυματίαις αὐτῶν, καὶ τὸν Εὐὶν καὶ τὸν Ροκὸν καὶ τὸν Σοὺρ καὶ τὸν Οὒρ καὶ τὸν Ροβόκ, πέντε βασιλεῖς Μαδιάν· καὶ τὸν Βαλαὰμ υἱὸν Βεὼρ ἀπέκτειναν ἐν ρομφαίᾳ σὺν τοῖς τραυματίαις αὐτῶν. 9 καὶ ἐπρονόμευσαν τὰς γυναῖκας Μαδιὰν καὶ τὴν ἀποσκευὴν αὐτῶν, καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν καὶ πάντα τὰ ἔγκτητα αὐτῶν καὶ τὴν δύναμιν αὐτῶν ἐπρονόμευσαν· 10 καὶ πάσας τὰς πόλεις αὐτῶν τὰς ἐν ταῖς κατοικίαις αὐτῶν καὶ τὰς ἐπαύλεις αὐτῶν ἐνέπρησαν ἐν πυρί. 11 καὶ ἔλαβον πᾶσαν τὴν προνομὴν αὐτῶν καὶ πάντα τὰ σκῦλα αὐτῶν ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους 12 καὶ ἤγαγον πρὸς Μωυσῆν καὶ πρὸς ᾿Ελεάζαρ τὸν ἱερέα καὶ πρὸς πάντας υἱοὺς ᾿Ισραὴλ τὴν αἰχμαλωσίαν καὶ τὰ σκῦλα καὶ τὴν προνομὴν εἰς τὴν παρεμβολὴν εἰς ᾿Αραβὼθ Μωάβ, ἥ ἐστιν ἐπὶ τοῦ ᾿Ιορδάνου κατὰ ῾Ιεριχώ.

………………………………………………

ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΑΣ…

  One Response to “ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ ΣΕ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΣΕ ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΖΟΥΝ…”

 1. Τις μπούρδες περί μονοθεϊσμού εβραίων, σαν απογονη του Αβραάμ, απολευθερωμένη και ενωμένη από τον Μωυσή είναι ένα ωραίο παραμύθι. Ο θεός τους Ιαχβέ είναι ένας θεός της έρημο της Υεμεν.
  Οι φίλες, οποίες μαζεύτηκαν στις περιοχές του σημερινού κράτους Ισραήλ, Λίβανο και της Παλαιστίνης, είταν από το διαλυμένο βασίλειο της μεσοποταμίας(χαναάν) και της Äγύπτου μετά από πολέμους και πείνες.
  Μιλάμε για 500 γεωργούς, χειροτέχνες και υπηρέτες και όλοι τους φερναν διάφορους θεϊσμούς και ειδωλολάτριες μαζί τους. Μονo ένα τους ένωνε στηνnea κοινότητα: Ένας ίσιος τρόπος ζωής χωρίς κάστες και ανισότητες.

  Το Τανάχ και μετά το Ταλμούδ γράφτηκαν με της ευλογίες της καθεστηκυίαs.
  Δεν έχουν καμία δουλειά με της 12 φίλες εκοίνης της περιοχής και την τότε ιδεολογία.

  Όλα τα δήθεν ιερά βιβλία γράφτηκαν συγχρόνως, όπως και η μονοθεϊστικές θρησκιες
  Μόνο που άλλαζαν περιεχόμενο, σβηναν περιεχόμενα όπως τεριαζάι τους δυνάστες.
  Αυτός είναι ο λόγος γιατί υπάρχουν τόσα δόγματα και θρησκιες. Ο κάθε βασιλιάς, Τύραννος συνεργαζόταν με κάποιους θρησκευμένους και σχεδίαζε πως θα μαζέψει τα δικιά του προβατα πιο αποδοτικά.
  Οι σημερινή γνωστή ιστορία τον εβραίων γράφτηκε από φίλες υγαριτ και άλλες μογγολοφιλες μετά από πολλές αλλαγές του Τάναχ, γιατί πόλη παπύρη δεν υπάρχουν, απλά μεταχερονται από ραββινο σε ραββινο.
  Η ιστορία του Τανάχ είναι μίγμα από αντίγραφα άλλων φίλων της περιοχής με σπουδιότητα.
  Πολέμη τον Ισραηλιτόκων φίλων είταν τον γειτόνων, αυτή ήταν 12 εικογένειες ασήμαντες, αλλά το συμφέρον να σβήσουν της αυτοκρατορίες και βασιλιές τον γύρω συνφερνε τους Καισαρους, τους Άραβες και στην συνέχειαtous χριστοφόρους.

...