Νοέ 302020
 
ΗΛΙΑΚΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΩΡΑΛΟΙ ΤΟΥ 13 ΤΟΥ ΩΜΕΓΑ

ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΩΡΟΛΟΙ ΤΟΥ 13ΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ  ΣΗΜΑΙΝΕΙ “ΩΣ ΗΛΙΑΚΟ, Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ  ΚΑΙ Η ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ  ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΚΟΣΜΙΚΟΥΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ  ΚΑΙ Περισσότερα

...