Ο πρώτος βατραχάνθρωπος του Ναυτικού των Ελλήνων, ο Σκυλλίας, πίσω από τους Πολεμιστές του Ριάτσε;

Χωρίς κατηγορία

➡ Ο πρώτος “βατραχάνθρωπος”(Ο.Υ.Κ.ας) ήταν Έλληνας!

Γράφει ο  κ. Δρ. Παλάντζας,  Διδάκτορας Φιλοσοφίας στο Freie Universitat  Berlin, Εμπνευστής της Διοργάνωσης Μαραθώνιας Κολύμβησης Ανοικτής Θαλάσσης «ΣΚΥΛΛΙΑΣ» στη Λίμνη Ευβοίας

Οι Πολεµιστές του Ριάτσε είναι σχετικά άγνωστοι στο ευρύ κοινό. Είναι αυτοί που ο Στέφανο Μαριοτίνι βρήκε το 1972 στο βυθό. Τώρα εκτίθενται στο Ρέτζιο, στην πιο νότια άκρη της Ιταλίας. Είναι αναµφίβολα τα καλύτερα γλυπτά που φτιάχτηκαν ποτέ. Είναι πραγµατικά δύσκολο να πιστέψεις ότι αυτά δεν έγιναν λίγο πριν την Ιταλική Αναγέννηση αλλά 2.000 χρόνια πριν. Ο Παυσανίας κατά τη περιήγησή του, στα µέσα του 2ου αι. µ.χ.χ, στο Μαντείο των ∆ελφών µάς πληροφορεί ότι η ∆ελφική Αµφικτιονία, η πιο ισχυρή πολιτικοστρατιωτική σύµπραξη της αρχαιότητας, είχε αναθέσει, λόγω των υπηρεσιών τους, τις γλυπτικές τους εικόνες δηλαδή τα χάλκινα αγάλµατά του Σκυλλία και της κόρης του Ύδνας στο Μαντείο των ∆ελφών. Περισσότερα