Ο Ναβουχοδονόσορ B’ ο Μέγας, ο Δανιήλ, ο Δαβίδ, η Βαβυλώνα, η Αγία Γραφή και το τείχος των Δακρύων

TOP STORIES ΑΛΦΕΙΟΡΡΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα μελέτη του Νίκου Σάμιου:

Αγία Γραφή, Ψαλμ. 137:8-9: «Μα κι εσύ Βαβυλώνα, γρήγορα θα καταστραφείς. Μακάριος όποιος σου ανταποδώσει όσα μας έκανες! Μακάριος εκείνος που θα πιάσει και θα συντρίψει στο βράχο τα βρέφη σου!»

Ο Ναβουχοδονόσορ B’ ο Μέγας (κάποιες φορές και Ναβουχοδονόσωρ) (642 π.χ.χ. – 562 π.χ.χ.) ήταν βασιλιάς της Βαβυλώνας (605 π.χ.χ.-562 π.χ.χ.), γιος και διάδοχος του Ναβοπολάσαρ του ιδρυτή της νεοβαβυλωνιακής αυτοκρατορίας. Συνεχίζοντας την πολιτική του πατέρα του, με ικανότητες στη διεθνή διπλωματία, διατήρησε φιλικές σχέσεις με τους Μήδους στην Ανατολή και επεκτείνοντας το κράτος του προς τη Δύση και συγκεκριμένα στη Συρία και στην Παλαιστίνη.

Αφού απώθησε τους Αιγυπτίους από την Παλαιστίνη, υπέταξε τη Φοινίκη, τη Συρία και το βασίλειο του Ιούδα, πολιόρκησε δυο φορές την Ιερουσαλήμ, το 597 π.χ.χ. και το 586 π.χ.χ. και τη δεύτερη φορά την κατέστρεψε, καίγοντας τον ναό του Σολομώντα και εξορίζοντας (σύμφωνα με αναλυτές πρόκειται για εργάτες όπως και στην Αίγυπτο ) στη Βαβυλωνία, όχι όλους, αλλά μόνο ένα  μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Όταν ο Ναβουχοδονόσορ πήρε τους  Εβραίους στη Βαβυλώνα, έβαλε υπεύθυνό τους έναν αυλικό, τον Ασφενάζ ο οποίος Ασκενάζ υπήρξε πατέρας των Ασκεναζαίων.

Ολόκληρη η εργασία : ➡ ΕΔΩ

…………………………………………………………………………………..

Σχετικό θέμα:

Το μήνυμα της Οπερας στην Μεσοποταμία

……………………….