Ελλάς. Ύποπτα σαμποτάζ σε Αίγινα και Κρήτη !!

ΕΛΛΑΔΑ
Δύο ειδήσεις ασύνδετες (φαινομενικά) η μία με την άλλη, που προβληματίζουν !!
.
 ➡  Δολιοφθορά στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής
.
Ο ΑΔΜΗΕ κατήγγειλε (με επίσημη ανακοίνωσή του) δολιοφθορά στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής που υλοποιεί η θυγατρική του «Αριάδνη Interconnection» . Συγκεκριμένα η δολιοφθορά έγινε στον μηχανολογικό εξοπλισμό εγκατάστασης του υπογείου τμήματος του καλωδίου.
.
Στην ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ επισημαίνεται ότι η στόχος της δολιοφθοράς δεν ήταν η κλοπή υλικών, αλλά η διακοπή των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση.

…….

 ➡  Σαμποτάζ στον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης της Αίγινας

…………………………………………………………………………………………………………………