Ανίεροι καταστροφείς της Ελλάδας !! Θέλουν να παράγουν ρεύμα στα φαράγγια Σαμαριάς, Βίκου και Νέδας

ΕΛΛΑΔΑ
https://www.facebook.com/photo/?fbid=682017337477674&set=a.386103333735744

……………

Σχετικά …

ΑΡΚΑΔΙΑ, ΗΛΕΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΒΩΜΟ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ Α/Γ ΚΑΙ Υ/Η ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ναός Αθηνάς και Διός Σωτήρος, Αρχαία Φιγάλεια / Temple of Athena and Zeus Sotiros, Figalia Ilia (vid)

Στη Νέδα, στη Φιγάλεια, η “Νεδάμορφη” γιορτάζει τα δέκα χρόνια της με μια μουσική βραδιά !!

ΚΡΗΝΗ ΑΓΝΩ, ΛΥΚΑΙΟΝ ΌΡΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

………………………………………………………………………………………………….