Ένας παλιογάιδαρος… κι ένας Άνθρωπος (βίντεο)

TOP VIDEOS

…. Υπάρχει ακόμα ελπίδα για την ανθρωπιά …

https://twitter.com/Enezator/status/1743948511211610385

…………………………………………………………………………………………………..