Γαλλία 2024. “Πολιτισμικοί εμπλουτιστές” πετάνε ΕΓΚΥΟ γυναίκα απ’ το λεωφορείο. Η Ευρώπη τετέλεσται…

ΕΥΡΩΠΗ
Στιγμιότυπο βίντεο

σ.σ. : Όχι, εκεί δεν πήγαν για τις ελιές !!

Alex Megas [ Γαλλία 2024  “Πολιτισμικοί εμπλουτιστές” πετάνε με βαρβαρότητα ΕΓΚΥΟ γυναίκα απ’ το λεωφορείο… Η Ευρώπη πνέει τα λοίσθια. ]

………………………………………………………………………………………………………..