Θάλαττα, θάλαττα: Μια αρχέγονη κραυγή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΙΟΥ

Που την ➡ λένε και ➡ αλλού.  όχι μόνο στον Εύξεινο Πόντο.