“THE SPARS PANDEMIC 2025–2028. A Futuristic Scenario for Public Health Risk Communicators” “´Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ SPARS 2025–2028. Ἕνα μελλοντικό σενάριο γιά τούς ἐπικοινωνοῦντες τούς κινδύνους γιά τή Δημόσια Ὑγεία”

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΙΟΥ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Βιολογικοί πόλεμοι από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα:

« γ των ν μν παργ κ αρπος, α γυνακές των ν γεννσι τρατα, ν ξαφανισθσιν ατο τε, πλις των κα φυλ των κα α πρς τος θεος θυσαι των ν μν γνωνται δεκτα»

(Αισχίνης. Κατ Κτησιφντος 111.1 -117)

Center for Health Security releases risk communications exercise scenario focused on medical countermeasures in a pandemic

Είναι γνωστό το γεγονός ότι το  Johns Hopkins Center for Health Security παρέχει συμβουλές καί κάνει συστάσεις πολιτικῆς στήν κυβέρνηση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, στόν Παγκόσμιο Ὀργανισμό Ὑγείας (Π.Ο.Υ.) καί στή Σύμβαση τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιά τά Βιολογικά Ὅπλα.

Τό CHS, ὅπως αὐτοπροσδιορίζεται στήν ἀρχή αὐτῆς τῆς μελέτης, «works to protect people from epidemics and disasters and build resilient communities through innovative scholarship, engagement, and research that strengthens the organizations, systems, policies, and programs essential to preventing and responding to public health crises», δηλαδή «ἐργάζεται γιά τήν προστασία τῶν ἀνθρώπων ἀπό ἐπιδημίες καί καταστροφές, καί τή δημιουργία ἀνθεκτικῶν κοινοτήτων μέσῳ καινοτόμων ὑποτροφιῶν, συμμετοχῶν καί ἔρευνα, πού ἐνισχύει τούς ὀργανισμούς, τά συστήματα, τίς πολιτικές καί τά προγράμματα, πού εἶναι ἀπαραίτητα γιά τήν πρόληψη καί τήν ἀντιμετώπιση κρίσεων τῆς δημόσιας ὑγείας».

Τό συγκεκριμένο Κέντρο, ἐκπόνησε ἕνα «μελλοντικό» σενάριο, περίπου 90 σελίδων, μέ τίτλο «THE SPARS PANDEMIC 2025–2028. A Futuristic Scenario for Public Health Risk Communicators» δηλαδή «Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ SPARS 2025–2028.  Ἕνα μελλοντικό σενάριο γιά τούς ἐπικοινωνοῦντες τούς κινδύνους γιά τή Δημόσια Ὑγεία», τό ὁποῖο σύμφωνα μέ τή Δήλωση Ἀποποίησης Εὐθυνῶν (disclaimer), στήν 6η σελίδα τῆς μελέτης, ἰσχυρίζεται πώς «This is a hypothetical scenario designed to illustrate the public health risk communication challenges that could potentially emerge during a naturally occurring infectious disease outbreak requiring development and distribution of novel and/or investigational drugs, vaccines, therapeutics, or other medical countermeasures.

The infectious pathogen, medical countermeasures, characters, news media excerpts, social media posts, and government agency responses described herein are entirely fictional», δηλαδή «αὐτό εἶναι ἕνα ὑποθετικό σενάριο, πού ἔχει σχεδιαστεῖ γιά νά ἀπεικονίσει τίς προκλήσεις ἐπικοινωνίας, ὅταν κινδυνεύει Δημόσια Ὑγεία, πού θά μποροῦσαν ἐνδεχομένως νά ἀναδυθοῦν κατά τή διάρκεια μιᾶς ἐπιδημίας μολυσματικῆς νόσου, πού ἐμφανίζεται φυσιολογικά καί ἀπαιτεῖ ἀνάπτυξη καί διανομή νέων καί/ ἐρευνητικῶν φαρμάκων, ἐμβολίων, θεραπευτικῶν ἄλλων ἰατρικῶν ἀντιμέτρων.

Τά μολυσματικά παθογόνα, τά ἰατρικά ἀντίμετρα, οἱ χαρακτῆρες, τά ἀποσπάσματα τῶν εἰδησεογραφικῶν μέσων, οἱ ἀναρτήσεις στά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης καί οἱ ἀπαντήσεις τῶν κυβερνητικῶν ὀργανισμῶν, πού περιγράφονται ἐδῶ εἶναι ἐντελῶς φανταστικές».

Ἡ μελέτη δέν γράφτηκε γιά τήν ἀντιμετώπιση μιᾶς ἐνδεχόμενης πανδημίας, ἀλλά γιά τήν πολιτική διαχείριση, πού ἀπαιτεῖται προκειμένου νά ἀλλάξει ἄρδην καί μέ σύντομες διαδικασίες, ἡ καθημερινότητα τῶν πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι, τελικά, καταλήγουν πιόνια μιᾶς ἑνιαίας παγκόσμιας κυβέρνησης.

Γιά νά μή θεωρηθεῖ αὐθαίρετο, ἀναπόδεικτο ή συνωμοσιολογία τό παραπάνω θέμα, παραθέτουμε τόν Πίνακα Περιεχομένων ὁλόκληρης τῆς μελέτης, μαζί με τον  ➡ σύνδεσμο του περιεχομένου.

ΠΗΓΗ 1  ΠΗΓΗ 2

……………………………………………………

Διαβάστε επίσης:

Zombie Preparedness !!! «Προετοιμασία 101: Πανδημία Ζόμπι» !!! ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΣΤΟ SITE ΤΟΥ CDC ΤΟΥ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ

Shocker!!!: Agenda Behind Lockdown, Exposed During Covid -19 Pandemic !!! Shenario Rockefeller Foundation 2010