Ο Βόρειος Παγωμένος Ωκεανός και ο Μύθος της Περσεφόνης !

Χωρίς κατηγορία

σ.σ. : Βόρειος Παγωμένος Ωκεανός !! Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 30 Οκτωβρίου 2023. Δείτε πως παγώνει ο Βόρειος Παγωμένος Ωκεανός (Αρκτικός Ωκεανός) , όπως κάθε χρόνο. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο, που μας φέρνει στη μνήμη τον Μύθο της Περσεφόνης !!

Η Περσεφόνη ήταν κόρη της Θεάς Δήμητρας και του Θεού Διός. Την απήγαγε ο Θεός Πλούτωνας (Άδης) . Η Θεά Δήμητρα την ζήτησε πίσω. Ο Άδης συμφώνησε να ανεβαίνει η Περσεφόνη έξι μήνες στον πάνω κόσμο και να κατεβαίνει τους επόμενους έξι στον κάτω. Έτσι τους μήνες που η Περσεφόνη είναι στον πάνω κόσμο η Θεά Δήμητρα χαιρόταν και υπήρχε καλοκαιρία, ενώ τους άλλους κακοκαιρία.

Σύμφωνα με τον Ομηρικό Ύμνο, η Κόρη έμενε τέσσερις μήνες στον Κάτω Κόσμο και οκτώ μήνες στον Πάνω Κόσμο. Μα, αν μετρήσουμε από τον Μάρτιο που ξεκινά η Άνοιξη, έχουμε ΟΚΤΩ ΜΗΝΕΣ όταν φτάνουμε στον Οκτώβριο, που δηλώνει ό,τι ακριβώς εννοεί η ονομασία αυτού του μήνα !!

………..

………

Βλέπε σχετικά για Αρκτική

…………………………………………………………………………………………….