Κι ένας θεός, ο ίδιος θεός στα παρακάλια τους.

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ