Συζήτηση εσχάτης προδοσίας για το Αιγαίο επί της οθόνης !! (βίντεο)

ΕΛΛΑΔΑ ΜΜΕ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

…. προετοιμασία της ελληνικής κοινωνίας από τα ΜΜΕ, με ταυτόχρονη παρουσίαση των τουρκικών χαρτών για το Αιγαίο και τα νησιά …

………………………………………………………………………………………………