Πόλεμος, ο κερδοφόρος.

ΣΑΜΙΟΚΛΕΟΥΣ

Πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι, πάντων δὲ βασιλεύς, καὶ τοὺς μὲν θεοὺς ἔδειξε τοὺς δὲ ἀνθρώπους, τοὺς μὲν δούλους ἐποίησε τοὺς δὲ ἐλευθέρους.
Ἡράκλειτος

Η γερμανική πολεμική βιομηχανία αύξησε τις εξαγωγές  (σχεδόν δεκαπλασίασε)  προς το Ισραήλ μέσα σε ένα χρόνο από 32.000.000€ σε 303.000.000€. Σύμφωνα με το γερμανικό κρατικό κανάλι ARD η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε -μετά την επίθεση της Χαμάς-  από τις 07-10-2023 μέχρι τώρα.

Φωτογραφία: “Πελάτες” γερμανικών όπλων 2011-2022.