Δημοσκόπηση: Κυρίαρχος ο Μητσοτάκης…άξιοι της μοίρας μας;

Χωρίς κατηγορία

Χωρίς αντίπαλο επί τους παρόντος είναι το κυβερνών κόμμα σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας. 41%+!

«Είμαστε άξιοι της μοίρας μας, της κακομοιριάς μας και της ασχετοσύνης μας»;

Περί μοίρας:

7] οὐ μὴν δουλευτέον τοὺς νοῦν ἔχοντας τοῖς οὕτω κακῶς φρονοῦσιν, ἀλλὰ τῶν μὲν τοιούτων ἀμελητέον, τοὺς δ᾽ ἄλλους ἐθιστέον ἀκούειν περὶ ὧν καὶ λέγειν δίκαιόν ἐστιν, ἄλλως τ᾽ ἐπειδὴ καὶ τὰς ἐπιδόσεις ἴσμεν γιγνομένας καὶ τῶν τεχνῶν καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων οὐ διὰ τοὺς ἐμμένοντας τοῖς καθεστῶσιν, ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐπανορθοῦντας καὶ τολμῶντας ἀεί τι κινεῖν τῶν μὴ καλῶς ἐχόντων. Εὐαγόρας
Συγγραφέας: Ισοκράτης