Ανοιχτή επιστολή πρός Εβραίους

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φωτογραφία: Γάζα ΣΑΒΒΑΤΟ (Σσαμπάτ) 28.10.2023

Χωρίς χαρακτηρισμούς, με μεγάλη συμπάθεια για τον απλό του λαό Ισραήλ, που δεν πρόλαβε να δεί με τους σκληρούς του αγώνες  για Δημοκρατία, τους καρπούς της.

Μνήσθητι την ημέρα των σαββάτων αγιάζειν αυτήν. Εξ ημέρας εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου. Τη δε ημέρα τή εβδόμη σάββατα Κυρίω τώ Θεώ σου, ου ποιήσεις εν αυτή πάν έργον.

4ος Νόμος του Μωυσή (Δέκα Εντολές).

Σσαμπάτ (Σάββατο)
Η έβδομη μέρα της εβδομάδας, κατά τους εβραίους. Σύμφωνα με την εβραϊκή
παράδοση, τη μέρα αυτή ο άνθρωπος πρέπει να αναπαύεται απέχοντας από κάθε
είδους εργασία ή δημιουργία, να απαλάσσεται από τις καθημερινές έγνοιες και να
ασχολείται με την εξύψωση και την καλλιέργεια του πνεύματος

…δια τούτο συνέταξέ σοι Κύριος ο Θεός σου ώστε
φυλάσσεσθαι την ημέραν των σαββάτων και αγιάζειν αυτήν.»

(Δευτερονόμιον Ε΄, 15).